Hình thức thanh toán của công ty Hoa Nam

Khách hàng có thể chuyển khoản cho công ty qua các tài khoản tại các Ngân hàng sau:
DANH SÁCH CÁC TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA CÔNG TY HOA NAM

Ngân hàng ACB

Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

Chi nhánh Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 2163 0699

——

Tài khoản cá nhân:

Tên Tài khoản : Nguyễn Hoài Nam

Số Tài khoản: 2110  6396

Tại : Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu – CN Hà Nội

 

Ngân hàng TienPhongBank 

Chi nhánh Thăng Long – Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 000 4531 0001

 

Ngân hàng VPBank

Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng

Chi nhánh Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản :3933 7886

Ngân hàng SHB

Chi nhánh Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản : 100 177 5540

Ngân hàng Eximbank

Chi nhánh Láng Hạ – Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản : 1700 1485 101 5852

Ngân hàng Agribank

Chi nhánh Tràng An

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 1305 206 024 288

Ngân hàng BIDV

Chi nhánh Tây Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 2601 0000 167 991

Ngân hàng VietinBank

Chi nhánh Chương Dương

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 1020 0001 538 241

Ngân hàng Sacombank

Chi nhánh Đông Đô

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản : 0200 1777 3268

          Ngân hàng ICBC

             Ngân hàng Công Thương Trung Quốc

Chi nhánh Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 1027 0001 00000 236 527

——

Tài khoản cá nhân:

Tên Tài khoản : Nguyễn Hoài Nam

Số Tài khoản: 6217 6320 0127 0057 936

Tại : Ngân hàng Công Thương Trung Quốc – CN Hà Nội

 

 

 

Tin Liên Quan