Hình thức thanh toán của công ty Hoa Nam

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN CỦA CÔNG TY HOA NAM

1/ Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại công ty.

2/ Chuyển khoản.

Khách hàng có thể chuyển khoản cho công ty qua các tài khoản tại các Ngân hàng sau:

DANH SÁCH CÁC TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA CÔNG TY HOA NAM

Ngân hàng ACB Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

Chi nhánh Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 2110 6399

——

Tài khoản cá nhân:

Tên Tài khoản : Nguyễn Hoài Nam

Số Tài khoản: 2163 0699

Tại : Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu – CN Hà Nội

Ngân hàng TienPhongBank Chi nhánh Thăng Long – Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 000 4531 0001

 

Ngân hàng VPBankNgân hàng Việt Nam Thịnh vượng

Chi nhánh Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 3933 7886

——

Tài khoản cá nhân:

Tên Tài khoản : Đỗ Thị Thanh Huyền

Số Tài khoản: 1874 0858

Chi nhánh Trung Yên

Ngân hàng SHBChi nhánh Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản : 100 177 5540

 

Ngân hàng EximbankChi nhánh Láng Hạ – Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản : 1700 1485 101 5852

Ngân hàng AgribankChi nhánh Tràng An

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 1305 206 024 288

——

Tài khoản cá nhân:

Tên Tài khoản : Nguyễn Hoài Nam

Số Tài khoản: 1302.205.186.580

Chi nhánh Trung Yên

 

Ngân hàng BIDVChi nhánh Tây Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 2601 0000 167 991

——

Tài khoản cá nhân:

Tên Tài khoản : Đỗ Thị Thanh Huyền

Số Tài khoản: 2221 0000 606 335

Chi nhánh Thanh Xuân

 

Ngân hàng VietinBankChi nhánh Chương Dương

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 1020 1000 1538 241

 

Ngân hàng SacombankChi nhánh Đông Đô

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản : 0200 1777 3268

——

Tài khoản cá nhân:

Tên Tài khoản : Đỗ Thị Thanh Huyền

Số Tài khoản: 0200 1076 0756

Chi nhánh PGD Đông Anh- Hà Nội

     tải xuống Ngân hàng TechcombankChi nhánh Chương Dương

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản : 1902 9054 8848 84

——

Tài khoản cá nhân:

Tên Tài khoản : Đỗ Thị Thanh Huyền

Số Tài khoản: 1902 5287 948 666

Chi nhánh Techcombank – Hà Nội

Ngân hàng ICBCNgân hàng Công Thương Trung Quốc

Chi nhánh Hà Nội

Công ty Cổ phần XNK Hoa Nam

Số Tài khoản: 1027 0001 00000 236 527

——

Tài khoản cá nhân:

Tên Tài khoản : Nguyễn Hoài Nam

Số Tài khoản: 6217 6320 0127 0057 936

Tại : Ngân hàng Công Thương Trung Quốc – CN Hà Nội

Tin Liên Quan