Dây chuyền sản xuất

Dây chuyền sản xuất băng vệ sinh

Dây chuyền sản xuất các loại Xốp EPS

Dây chuyền sản xuất cốc nhựa

Dây chuyền sản xuất cửa nhựa

Dây chuyền sản xuất dây đai thùng

Dây chuyền sản xuất ghế nhựa giả mây

Dây chuyền sản xuất ghế nhựa giả mây

Dây chuyền sản xuất giấy ăn

Dây chuyền sản xuất Nhựa Gỗ PROFILE PE-PP-PVC

Dây chuyền sản xuất nhựa tái sinh

Dây chuyền sản xuất túi nhựa My Clear

DC làm hộp cơm xốp

DC làm ống hút

DC sản xuất bao tải dứa

DC sản xuất dây buộc nilon

DC sản xuất ống nhựa, ống nước

DC sản xuất tấm lợp PVC

DC sản xuất tấm PET

DC sản xuất thùng xốp